clem
PHOTO-ART CLEM
banner2

FODIAZ

Na een rust periode ben ik in 2008 terug gestart met fotograferen, maar al gauw had ik nood om mijn foto's te delen met andere mensen. Na wat zoeken en naar tentoonstellingen te gaan heb ik mij aangesloten bij FODIAZ Zele.Ik ben daar lid geweest van 2009 tot 2017. Hieronder kunt u kijken naar de foto's die ik in Zele op de jaarlijkse tentoonstellingen heb tentoongesteld.

foto2009 foto2010 foto2011
foto2012 foto2013 foto2014
foto2015 foto2016 foto2017
COPYRIGHT FR-EN

Nederlands

Voor alle foto's op deze website geldt: alle rechten voorbehouden en copyright aan Clement Van Nuffel. De foto's op deze website zijn er om slechts hier te worden bekeken. Gebruik van de foto's, waaronder commercieel gebruik, kopiëren, downloaden, publiceren, reproduceren, aanpassen of afdrukken, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Nuffel Clement niet toegestaan. Voor ieder gebruik is toestemming vereist en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht (auteurswet art.25).


Français


Toutes les photos sur ce site est: tous droits réservés et le droit d'auteur à Clément Van Nuffel . Les photos sur ce site sont là pour être vu seulement ici . Utilisation des photos, y compris l'utilisation commerciale , copier, télécharger , publier, reproduire, modifier, ou imprimer , est interdite sans autorisation écrite préalable de Van Nuffel Clement . demander l'autorisation pour chaque utilisation et à toute utilisation attribution requise (copyright Art.25 ) .


English

For all photos on this website: all rights reserved and copyright to Clement Van Nuffel. The photos on this website are only to be viewed here. Use of the photographs, including commercial use, copying, downloading, publishing, reproducing, adjusting or printing, is not permitted without prior written permission from Van Nuffel Clement. Permission is required for every use and mentioning is mandatory for every use (copyright law art.25).